بگو خدا بزرگِ..

برای همه خوب باش !
آن کس که فهمید همیشه در
کنارت خواهد بود ؛
و آن کس که نفهمید روزی دلش برای
تمام خوبی هایت تنگ میشود ...

👤 فروغ

بین این همه تاریکی ، وسط این سیاهی ، خلوت این کوچه
از اینکه سوت زنان از کنارم رد میشد خوشم نمیومد.

کلیک

  • حمـ ید

دِیزی : تو که میدونی نمیتونیم با هم باشیم، چرا نمیری 

گتسبی : میترسم...

دِیزی: از چی ؟

گتسبی: از جداییت، جدا شدن ازت مثل پریدن از یه ساختمون 8 طبقه هست، شاید زمین بخورم نمیرم، ولی هنوز به زمین نرسیده از ترس مردن میمیرم..


  • حمـ ید

1-

عاشقی پیداست از زاری دل

نیست بیماری چو بیماری دل

علت عاشق ز علتها جداست

عشق اصطرلاب اسرار خداست


این بخش از شعر منو یاد یک بیت از حافظ انداخت که میگفت، دلابسوز که سوز تو کارها بکند/نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند.


مثنوی هدیه گرفتم از یک دوست . دفتر اول ، ده بخش اول داستان بسیار جالبی حکایت میکنه. حتما پیشنهاد میکنم بخونین و به کلماتش هم دقت کنین. خیلی رازآلودِ.


اینو از همه ی پیشنهادام جدا بدونین! خیلی خاصِ.


هر چه بر تو آید از ظلمات و غم

آن ز بی‌باکی و گستاخیست هم

هر که بی‌باکی کند در راه دوست

ره‌زن مردان شد و نامرد اوست

  • حمـ ید